Vikten av att vara observant för att utveckla kurser
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Oskar Rexfelt

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

KUL (konferens om undervisning och lärande/Conference on Teaching and Learning)
Göteborg, Sweden,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-23