Vikten av att vara observant för att utveckla kurser
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2021

Författare

Oskar Rexfelt

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

KUL (konferens om undervisning och lärande/Conference on Teaching and Learning)
Göteborg, Sweden,

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2021-02-10