Action space in business networks
Paper i proceeding, 2020

Författare

Hakan Hakansson

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Sustaining and Energizing in the IMP Spirit

36th IMP Conference on Business Networks
Örebro, Sweden,

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-12