Design of Programmable Filterless Optical Networks
Paper i proceeding, 2020

We present the main operating principles and guidelines for the design of programmable filterless networks.

spectrum assignment

programmable nodes

filterless networks

routing

Författare

Marija Furdek Prekratic

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Carlos Natalino Da Silva

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Lena Wosinska

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Christine Tremblay

Université du Québec

2020 Photonics North, PN 2020


9781728181080 (ISBN)

Photonics North 2020
Niagara Falls, Canada,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

DOI

10.1109/PN50013.2020.9166942

Mer information

Senast uppdaterat

2023-04-21