Multiaxial Pulsatile Dynamics of The Thoracic Aorta and Impact of Thoracic Endovascular Repair
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Ga-Young Suh

Johan Bondesson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Yufei D Zhu

Jason T. Lee

Michael D. Dake

Christopher P. Cheng

European Journal of Radiology Open

2352-0477 (eISSN)

Vol. 8 100333

Ämneskategorier

Annan medicinteknik

Medicinsk bildbehandling

DOI

10.1016/j.ejro.2021.100333

Mer information

Skapat

2021-03-11