Prospects of neurorehabilitation technologies based on robust decoding of the neural drive to muscles following targeted muscle reinnervation
Kapitel i bok, 2017

Författare

Ivan Vujaklija

Universitätsmedizin Göttingen

Silvia Muceli

Universitätsmedizin Göttingen

Konstantin Bergmeister

Medizinische Universität Wien

Oskar C. Aszmann

Medizinische Universität Wien

Dario Farina

Universitätsmedizin Göttingen

Biosystems & Biorobotics

1359-1363

Ämneskategorier

Medicinteknik

Medicinsk bioteknologi

Hälsovetenskaper

DOI

10.1007/978-3-319-46669-9_222

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-08