A biologically-inspired robust control system for myoelectric control
Kapitel i bok, 2017

Författare

Silvia Muceli

Universitätsmedizin Göttingen

I. Vujaklija

Universitätsmedizin Göttingen

N. Jiang

University of Waterloo

S. Amsuess

Otto Bock Healthcare Products GmbH

B. Graimann

Otto Bock Healthcare Products GmbH

O. C. Aszmann

Medizinische Universität Wien

D. Farina

Universitätsmedizin Göttingen

Biosystems & Biorobotics

975-979

Ämneskategorier

Medicinteknik

Hälsovetenskaper

DOI

10.1007/978-3-319-46669-9_158

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-08