Multi-channel intramuscular and surface EMG decomposition by convolutive blind source separation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Francesco Negro

Universitätsmedizin Göttingen

Silvia Muceli

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Anna Margherita Castronovo

Universitätsmedizin Göttingen

Ales Holobar

Univerza v Mariboru

Dario Farina

Universitätsmedizin Göttingen

Journal of Neural Engineering

1741-2560 (ISSN) 17412552 (eISSN)

Vol. 13 2 1-17 026027

Ämneskategorier

Neurovetenskaper

Fysiologi

Neurologi

DOI

10.1088/1741-2560/13/2/026027

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-08