Special issue on new generations of UI testing
Inledande text i tidskrift, 2021

No abstract available

Författare

Emil Alégroth

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Luca Ardito

Politecnico di Torino

Riccardo Coppola

Politecnico di Torino

Robert Feldt

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering, Software Engineering for Testing, Requirements, Innovation and Psychology

Software Testing Verification and Reliability

0960-0833 (ISSN) 1099-1689 (eISSN)

Vol. In Press

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1002/stvr.1770

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-25