Special issue on new generations of UI testing
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

No abstract available

Författare

Emil Alégroth

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Luca Ardito

Politecnico di Torino

Riccardo Coppola

Politecnico di Torino

Robert Feldt

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Software Testing Verification and Reliability

0960-0833 (ISSN) 1099-1689 (eISSN)

Vol. 31 3 e1770

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1002/stvr.1770

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-07