Building hospitals for a sustainable health care system
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2020

Författare

Sofia Wagrell

Åse Linné

M. I. Havenvid

Viktoria Sundquist

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

The 36th IMP Conference
Örebro, ,

Kunskapsintegration i sjukhusprojekt - hur ska framtidens sjukhus byggas?

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), 2019-12-01 -- 2021-12-31.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2019-12-01 -- 2021-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Hälsa och teknik

Mer information

Skapat

2021-03-24