Cellulose Nanocrystal Liquid Crystal Phases: Progress and Challenges in Characterization Using Rheology Coupled to Optics, Scattering, and Spectroscopy
Reviewartikel, 2021

Författare

Roland Kádár

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Stefan Spirk

Tiina Nypelö

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

ACS Nano

1936-0851 (ISSN) 1936-086X (eISSN)

Advanced rheometry of CNC based systems

Wallenberg Wood Science Center (WWSC), 2019-01-01 -- 2024-12-31.

Rheological studies on nanocellulose suspensions

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2017-11-01 -- 2019-10-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Annan materialteknik

Den kondenserade materiens fysik

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1021/acsnano.0c09829

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-29