A variational approach to optical soliton collisions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Dan Anderson

Plasmafysik och fusionsenergi

Anders Höök

Mietek Lisak

Plasmafysik och fusionsenergi

Physica Scripta

0031-8949 (ISSN)

Vol. 50 3 265-

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1088/0031-8949/50/3/008

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-02