Wave-breaking-free pulses in nonlinear-optical fibers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Dan Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Mats Desaix

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Mietek Lisak

Plasmafysik och fusionsenergi

Manuel López Quiroga Teixeiro

Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics

0740-3224 (ISSN)

Vol. 10 7 1185-1190

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1364/JOSAB.10.001185

Mer information

Skapat

2021-04-02