Self-phase modulation in dispersion compensated optical fibre transmission systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Anders Berntson

Dan Anderson

Plasmafysik och fusionsenergi

Mietek Lisak

Plasmafysik och fusionsenergi

Manuel Quiroga-Teixeiro

Chalmers

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2)

Optics Communications

0030-4018 (ISSN)

Vol. 130 1 153-162

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1016/0030-4018(96)00197-6

Mer information

Skapat

2021-04-12