Self-phase modulation in dispersion compensated optical fibre transmission systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

An analysis is made of the influence of self-phase modulation on optical fibre communication systems where the chromatic dispersion is compensated for by a dispersion compensation fibre. In particular we derive a simple and useful expression for the optimal fibre length in the presence of nonlinearities.

Författare

Anders Berntson

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Dan Anderson

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Mietek Lisak

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Manuel Quiroga-Teixeiro

Institutionen för elektromagnetisk fältteori

Magnus Karlsson

Institutionen för optoelektronik och elmätteknik

Optics Communications

0030-4018 (ISSN)

Vol. 130 1-3 153-162

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1016/0030-4018(96)00197-6

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-15