Modeling, control and simulation of recirculating aquaculture systems
Paper i proceeding, 2004

Författare

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

B. Linden

9th IFAC Symposium on computer applications in biotechnology, Nancy, France

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-03