Silicon substrate integrated ferroelectric microwave components
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Spartak Gevorgian

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anatoli Deleniv

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Saeed Abadei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anders Eriksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Pär Rundqvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Integrated Ferroelectrics

Vol. 66 125-38

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1080/10584580490894979

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-27