A hierarchical coupled multi-scale model for short fiber reinforced composites
Paper i proceeding, 2021

Författare

Brian Castricum

Technische Universiteit Eindhoven

Mohsen Mirkhalaf

Göteborgs universitet, Institutionen för fysik

Martin Fagerström

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

World Congress on Computational Mechanics (WCCM)

14th World Congress on Computational Mechanics (WCCM)
, ,

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2021-04-21