Numerical Simulation of Hydraulic Turbine During Transient Operation Using OpenFOAM
Övrigt konferensbidrag, 2020

Författare

Saeed Salehi

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Håkan Nilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Eric Lillberg

Vattenfall

Nicolas Edh

Vattenfall

15th OpenFOAM Workshop
Arlington, Virginia, USA,

Flow in turbines during new operating procedures

Energimyndigheten, 2019-10-01 -- 2021-08-31.

Svenskt Vattenkraftcentrum, 2019-10-01 -- 2021-08-31.

Energiforsk AB, 2019-10-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-04