OpenFOAM Simulation of Hydraulic Turbine During Transient Operation
Övrigt konferensbidrag, 2020

Författare

Saeed Salehi

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Håkan Nilsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Eric Lillberg

Nicolas Edh

15th OpenFOAM Workshop
Arlington, Virginia, USA,

Flow in turbines during new operating procedures

Svenskt Vattenkraftcentrum, 2019-10-01 -- 2021-08-31.

Energimyndigheten, 2019-10-01 -- 2021-08-31.

Energiforsk AB, 2019-10-01 -- 2020-12-31.

Styrkeområden

Energi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-22