A Collaborative Access Control Framework for Online Social Networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Gerardo Schneider

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Pablo Picazo-Sanchez

Chalmers, Data- och informationsteknik, Informationssäkerhet

Raul Pardo Jimenez

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Hanaa Alshareef

Chalmers, Data- och informationsteknik, Formella metoder

Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming

2352-2208 (ISSN) 2352-2216 (eISSN)

Ämneskategorier

Algebra och logik

Mer information

Skapat

2021-04-22