Development of a fluid dynamic gauging method for the characterization of fouling behavior during cross-flow filtration of a wood extraction liquor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Kenneth Gacutno Arandia

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Upasna Balyan

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Tuve Mattsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Food and Bioproducts Processing: Transactions of the Institution of of Chemical Engineers, Part C

0960-3085 (ISSN) 1744-3571 (eISSN)

Vol. 128 July 2021 30-40

Undersökning av membran-fouling vid tvärflöde filtrering av vedkomponenter

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2014-03-01 -- 2019-02-28.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 2019-04-15 -- 2023-11-15.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

DOI

10.1016/j.fbp.2021.04.009

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-03