Optimal preventive maintenance scheduling for wind turbines under condition monitoring
Preprint, 2021

We suggest a mathematical model for computing and regularly updating the next preventive maintenance plan for a wind farm. Our optimization criterium takes into account the current ages of the key components, the major maintenance costs including eventual energy production losses as well as the available data monitoring the condition of the wind turbines. We illustrate our approach with a case study based on data collected from several wind farms located in Sweden. Our results show that preventive maintenance planning gives some effect, if the wind turbine components in question live significantly shorter than the turbine itself.

Wind turbine

Linear programming

Preventive maintenance

Weibull survival function

Cox proportional hazards

Författare

Quanjiang Yu

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Pramod Bangalore

Chalmers, Data- och informationsteknik

Sara Fogelström

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Serik Sagitov

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Site-specifika analysmetoder för att förutsäga och öka livstiden för vindturbiner

Svensk Vindkraftstekniskt Centrum (SWPTC), 2019-07-01 -- 2022-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-09