Single-wavelength 40 Gbit/s soliton field transmission experiment over 400 km of installed fibre
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Erling Kolltveit

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Jonas Brentel

Bengt-Erik Olsson

Bamdad Bakhshi

Jonas Hansryd

Per Olof E Hedekvist

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Henrik Sunnerud

Jie Li

Electronics Letters

0013-5194 (ISSN) 1350-911X (eISSN)

Vol. 35 1 75-76

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1049/el:19990039

Mer information

Skapat

2021-05-13