Statistical analysis of soliton robustness to polarisation-mode dispersion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Chongjin Xie

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Henrik Sunnerud

Electronics Letters

0013-5194 (ISSN) 1350-911X (eISSN)

Vol. 36 18 1575-1577

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1049/el:20001085

Mer information

Skapat

2021-05-18