Embossed Mie resonator arrays composed of compacted TiO2 nanoparticles for broadband anti-reflection in solar cells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Dennis Visser

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Ding Yuan Chen

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Yohan Désières

University Grenoble Alpes

Ajith Padyana Ravishankar

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Srinivasan Anand

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Scientific Reports

2045-2322 (ISSN)

Vol. 10

Ämneskategorier

Cell- och molekylärbiologi

Skogsvetenskap

Annan medicinsk grundvetenskap

DOI

10.1038/s41598-020-69518-6

Mer information

Skapat

2021-05-21