The struggle over meaning: Rethinking the car in the automotive industry:
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Project Management

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Kamilla Kohn Rådberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Journal of Change Management

Vol. 6 1 21-34

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

DOI

10.1080/14697010600578866

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-03