Pump--probe collision in optical fibers: four-wave-mixing induced frequency jump
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Dan Anderson

Plasmafysik och fusionsenergi

Mietek Lisak

Plasmafysik och fusionsenergi

Gilbert Boyer

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Anders Berntson

Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics

0740-3224 (ISSN)

Vol. 18 11 1652-1658

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1364/JOSAB.18.001652

Mer information

Skapat

2021-06-10