Mechanisms involved in the inhibitory effects of free fatty acids on lipid peroxidation in turkey muscle
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Haizhou Wu

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Food Chemistry

0308-8146 (ISSN)

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Livsmedelsteknik

Annan medicinsk grundvetenskap

Mer information

Skapat

2021-06-12