Initial business model design and the performance of new technology-based firms: some will grow, some will remain
Övrigt konferensbidrag, 2021

Författare

Mickaël Buffart

Anders Isaksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Heikki Rannikko

Erno Tornikoski

BCERC (Babson Conference Entrepreneurship Research Conference)
Munich, ,

Initial business models and subsequent performance of new technology-based firms in Sweden and Finland

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2021-07-07