Initial business model design and the performance of new technology-based firms: some will grow, some will remain
Övrigt konferensbidrag, 2021

No abstract available

Författare

Mickaël Buffart

Handelshögskolan i Stockholm

Anders Isaksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Hans Löfsten

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Heikki Rannikko

Aalto-Yliopisto

Erno Tornikoski

University of Exeter

BCERC (Babson Conference Entrepreneurship Research Conference)
Munich, ,

Initial business models and subsequent performance of new technology-based firms in Sweden and Finland

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik, 2020-01-01 -- 2021-12-31.

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-29