Design, Fabrication and Characterization of Waveguide to Substrate Transition Based on Unilateral Substrateless Finline Structures
Paper i proceeding, 2020

No abstract available

Författare

Cristian Daniel López

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, GARD teknik

Vincent Desmaris

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, GARD teknik

Denis Meledin

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, GARD teknik

Alexey Pavolotskiy

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, GARD teknik

Victor Belitsky

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, GARD teknik

Proceedings of the 31st Symposium on Space Terahertz Technology, ISSTT 2020

Vol. 2020 126-

31st IEEE International Symposium on Space Terahertz Technology, ISSTT 2020
Tempe, USA,

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-15