Polymer acceptors based on Y6 derivatives for all-polymer solar cells
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

No abstract available

Författare

Qunping Fan

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Zuo Xiao

Chinese Academy of Sciences

Ergang Wang

Zhengzhou University

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Liming Ding

Chinese Academy of Sciences

Science Bulletin

2095-9273 (ISSN) 2095-9281 (eISSN)

Vol. 66 19 1950-1953

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Energisystem

DOI

10.1016/j.scib.2021.07.002

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-05