Guest editorial: The future of S&OP: dynamic complexity, ecosystems and resilience
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

digitalization

dynamic complexity

sales and operations planning

resilience

ecosystem

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Riikka Kaipia

Aalto-Yliopisto

Mark Barratt

Marquette University

International Journal of Physical Distribution and Logistics Management

0960-0035 (ISSN)

Vol. 51 6 553-565

Building resilience: Aligning supply chain reconfiguration and dynamic planning

VINNOVA (2021-03673), 2021-11-15 -- 2024-11-15.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Transportteknik och logistik

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

DOI

10.1108/IJPDLM-07-2021-452

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-22