Galerkin-Chebyshev approximation of Gaussian random fields on compact Riemannian manifolds
Preprint, 2021

A new numerical approximation method for a class of Gaussian random fields on compact Riemannian manifolds is introduced. This class of random fields is characterized by the Laplace-Beltrami operator on the manifold. A Galerkin approximation is combined with a polynomial approximation using Chebyshev series. This so-called Galerkin-Chebyshev approximation scheme yields efficient and generic sampling algorithms for Gaussian random fields on manifolds. Strong and weak orders of convergence for the Galerkin approximation and strong convergence orders for the Galerkin-Chebyshev approximation are shown and confirmed through numerical experiments.

Strong convergence

Weak convergence

Compact Riemannian manifolds

Laplace-Beltrami operator

Galerkin approximation

Chebyshev polynomials

Whittle-Matérn fields

Gaussian random fields

Författare

Annika Lang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Mike Pereira

Göteborgs universitet

Stochastic Continuous-Depth Neural Networks

Chalmers AI-forskningscentrum (CHAIR), 2020-08-15 -- .

Efficienta approximeringsmetoder för stokastiska fält på mångfalder

Vetenskapsrådet (VR) (2020-04170), 2021-01-01 -- 2024-12-31.

STOchastic Traffic NEtworks (STONE)

Chalmers, 2020-02-01 -- 2022-01-31.

Chalmers AI-forskningscentrum (CHAIR), -- .

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Sannolikhetsteori och statistik

Matematisk analys

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-09