Satellite constellations: Towards the nonlinear channel capacity
Paper i proceeding, 2012

We present a family of adaptive constellations that, in a nonlinear optical fiber channel model, has a mutual information (modulation-constrained capacity) that does not decrease with signal power.

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

25th IEEE Photonics Conference, IPC 2012, Burlingame, 23 - 27 September 2012 [Invited]

316-317
978-145770731-5 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1109/IPCon.2012.6358619

ISBN

978-145770731-5

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-07