How Blockchain interrelates with trust in the supply chain context: insights from tracing sustainability in the metal industry metal industry
Paper i proceeding, 2021

digitalization

Blockchain technology

Supply chain trust

Författare

Abbas Batwa

Lunds universitet

Ala Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Andreas norrman

Lunds tekniska högskola

Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics

0000-0000 (ISSN) 0000-0000 (eISSN)

Hamburg International Conference of Logistics (2021)
Hamburg, Germany,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2021-08-30