Qualitative case studies - highly useful, but difficult to use appropriately
Kapitel i bok, 2021

Författare

Lars-Erik Gadde

Göteborgs universitet

New perspectives in serving customers, patients, and organizations

30-33
978-963-503-868-8 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-10