Qualitative case studies - highly useful, but difficult to use appropriately
Kapitel i bok, 2021

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

New perspectives in serving customers, patients, and organizations

30-33

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2021-09-07