Improved Simulation Accuracy of the Split-Step Fourier Method
Paper i proceeding, 2020

We investigate a modified split-step Fourier method (SSFM) by including low-pass filters in the linear steps. This method can simultaneously achieve a higher simulation accuracy and a slightly reduced complexity.

Författare

Shen Li

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Optical Fiber Communication Conference

9083256
9781943580712 (ISBN)

Optical Fiber Communication Conference, OFC
San Diego, USA,

Signalformning i optisk datatransmission – bortom gausskanalen

Vetenskapsrådet (VR) (2017-03702), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Signalbehandling

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-24