Another pearl in the “copper-transport” necklace
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Pernilla Wittung Stafshede

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Biophysical Journal

0006-3495 (ISSN) 1542-0086 (eISSN)

Vol. 120 20 4305-4306

Ämneskategorier

Fysiologi

Annan fysik

Biofysik

DOI

10.1016/j.bpj.2021.08.030

PubMed

34499850

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-26