Domestication reprogrammed the budding yeast life cycle
Preprint, 2020

Författare

Matteo De Chiara

Benjamin P. Barré

Karl Persson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Amadi Onyetuga Chioma

Agurtzane Irizar

Jonas Warringer

Gianni Liti

Ämneskategorier

Evolutionsbiologi

Cellbiologi

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Bioinformatik och systembiologi

Genetik

DOI

10.1101/2020.02.08.939314

Mer information

Skapat

2021-09-23