Introduction to the Special Issue ACP/IPOC 2020
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Kun Xue

Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT)

Jie Zhang

Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT)

Xiang Zhou

Google Inc.

Chao Lu

Hong Kong Polytechnic University

Lena Wosinska

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Yongli Zhao

Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT)

IEEE Photonics Technology Letters

1041-1135 (ISSN) 19410174 (eISSN)

Vol. 33 18 977-977

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1109/LPT.2021.3101660

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-07