Introduction to the Special Issue ACP/IPOC 2020
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Kun Xue

Jie Zhang

Xiang Zhou

Chao Lu

Lena Wosinska

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Yongli Zhao

IEEE Photonics Technology Letters

1041-1135 (ISSN)

Vol. 33 18 977-977

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

DOI

10.1109/LPT.2021.3101660

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-30