A Survey on Semantics and Understanding of Human Activities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Karinne Ramirez-Amaro

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Yezhou Yang

Arizona State University

Gordon Cheng

Technische Universität München

Robotics and Autonomous Systems

0921-8890 (ISSN)

Vol. 119 31-50

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Robotteknik och automation

Datavetenskap (datalogi)

DOI

10.1016/j.robot.2019.05.013

Relaterade dataset

DOI: 10.1016/j.robot.2019.05.013

Mer information

Skapat

2021-09-30