Man's motion energy-wise optimal control in a phase of learning on the prosthetic leg
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Nataliya Nishchenko

J. of Automation and Information Sciences

Vol. 32 1

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07