Evaluation and Study of Mobility in GFETs by geometrical magnetoresistance
Poster (konferens), 2021

GFET

graphene

geometrical magnetoresistance

transistor

grafen

mobility

Författare

Isabel Harrysson Rodrigues

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Terahertz- och millimetervågsteknik

Graphene Week 2021
Digital, ,

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Materialteknik

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2021-10-12