Evaluation and Study of Mobility in GFETs by geometrical magnetoresistance
Övrigt konferensbidrag, 2021

No abstract available

geometrical magnetoresistance

mobility

transistor

GFET

grafen

graphene

Författare

Isabel Harrysson Rodrigues

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Graphene Week 2021
Digital, ,

Infrastruktur

Kollberglaboratoriet

Nanotekniklaboratoriet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Materialteknik

Fysik

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-29