Detached Eddy Simulation coupled with steady RANS in the wall region
Paper i proceeding, 2021

LES, DES

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

ETMM13: The 13th International ERCOFTAC symposium on engineering, turbulence, modelling

ETMM13: The 13th International ERCOFTAC symposium on engineering, turbulence, modelling
Rhodes, Greece,

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-10-31