Model-based design of AM components to enable decentralized digital manufacturing systems
Paper i proceeding, 2021

Författare

Olivia Borgue

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

John Stavridis

Politecnico di Torino

Tomas Vannucci

RISE Research Institutes of Sweden

Panagiotis Stavropoulos

Panepistimion Patron

Harry Bikas

Panepistimion Patron

Rosa Di Falco

Politecnico di Torino

Lars Nyborg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED

22204334 (ISSN) 22204342 (eISSN)

International Conference of Engineering Design
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Övrig annan teknik

Företagsekonomi

DOI

10.1017/pds.2021.474

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-11