3D Weaving Technique Applied in Long Term Monitoring of Brain Activity
Paper i proceeding, 2012

Författare

Siw Eriksson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Högskolan i Borås

Leif Sandsjö

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Li Guo

Högskolan i Borås

Tampereen Yliopisto

Johan Löfhede

Högskolan i Borås

Hanna Lindholm

Högskolan i Borås

Magnus Thordstein

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Proceedings of The 4th World Conference on 3D Fabrics and Their Applications.

The 4th World Conference on 3D Fabrics and Their Applications
Aachen, Germany,

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-14