PACMHCI V5, ISS, November 2021 Editorial
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Morten Fjeld

Chalmers, Data- och informationsteknik, Interaktionsdesign

Universitetet i Bergen

Hans Christian Jetter

Universitaet Zu Lübeck

Petra Isenberg

Université Paris-Saclay

Mark Hancock

University of Waterloo

Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction

25730142 (eISSN)

Vol. 5 ISS 3486933

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1145/3486933

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-24