Determinantal elliptic Selberg integrals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

The classical Selberg integral contains a power of the Vandermonde determinant. When that power is chosen to be a square, it is easy to prove Selberg’s identity by interpreting it as a determinant of one-variable integrals. We give similar proofs of summation and transformation formulas for continuous and discrete elliptic Selberg integrals. In the continuous case, the same proof was given previously by Noumi. Special cases of the resulting identities have found applications in combinatorics.

Författare

Hjalmar Rosengren

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Seminaire Lotharingien de Combinatoire

1286-4889 (ISSN)

Vol. 81 B81g

Matematiken bakom supersymmetriska gittermodeller och supersymmetriska kvantfältteorier

Vetenskapsrådet (VR) (2015-05201), 2016-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Matematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-08