Matematiken bakom supersymmetriska gittermodeller och supersymmetriska kvantfältteorier
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Hjalmar Rosengren (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-05201
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

2020

Determinantal elliptic Selberg integrals

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-11