Manipulation of Lipid Membranes with Thermal Stimuli
Kapitel i bok, 2022

We describe a protocol for the assembly and application of infrared (IR-B) laser-based set-ups to be used for localized heating of solid-supported planar and vesicular lipid membrane assemblies.

Thermal gradient

Biomembranes

Microthermocouple

Giant unilamellar vesicle

IR-B laser

Laser-heating

Solid-supported lipid bilayers

Författare

Karolina Spustova

Universitetet i Oslo

Lin Xue

Universitetet i Oslo

Ruslan Ryskulov

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Aldo Jesorka

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Irep Gözen

Universitetet i Oslo

Methods in Molecular Biology

10643745 (ISSN) 1940-6029 (eISSN)

209-225
978-1-0716-1842-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Biofysik

DOI

10.1007/978-1-0716-1843-1_17

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21