The level sets of typical games
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

Julie Rowlett

Leibniz Universität Hannover

Notices of the American Mathematical Society

0002-9920 (ISSN) 1088-9477 (eISSN)

Vol. 61 8 840-847

Ämneskategorier

Diskret matematik

Matematisk analys

DOI

10.1090/noti1150

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-24