Martial arts and mathematics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

如果有一双完美的耳朵,并且受过足够的训练,那么一个人通过听觉最多能够听出一种兵器/乐器的多少细节?——从这个问题里我们似乎可以看出武侠和数学的关系。

Författare

Zhiqin Lu

University of California at Irvine (UCI)

Julie Rowlett

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Mathematics Culture

Vol. 10 104-107

Ämneskategorier

Geometri

Matematisk analys

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-09